ואראנסי – Varanasi

ויזה להודו - וראנאסי

ממוקמת על נהר הגנגס, שחוצה אותה ומשמש מקום לטקס שריפת גופות ההודים. רבים מגיעים לעיר על מנת למות בה ומשתחררים מ"המוקשה", מעגל החיים והמוות בהינדואיזם.